Logo stampa
menĂą responsive
HomeRetiEnergia elettricaZamenjava elektronskih števcev z merilniki druge generacije v Trstu in Gorici

Zamenjava elektronskih števcev z merilniki druge generacije v Trstu in Gorici

Odpri vrata novi generaciji števcev

Opis projekta

Italija je bila prva evropska država, ki je od leta 2001 uvedla sedanjo prvo generacijo (1G) pametnega merilnega sistema. Prve inteligentne merilne sisteme smo obširno namestili veliko pred ostalimi evropskimi državami Unije in zabeležili tudi visoko razmerje med stroški in prednostmi.

V tem kontekstu in tudi zato, da bi okrepili prizadevanja za varstvo okolja ter v večji meri vključili tudi končne uporabnike bomo v družbi AcegasApsAmga SpA zamenjali stare števce z novimi števci nove generacije 2G in bo zajel približno 162.000 odjemalcev. Program posodobitve električnih števcev se bo začel v Gorici v juliju 2022.

 
 
 • Novi števci 2G pa ne bodo le merili porabe, temveč bodo milijonom odjemalcev in predvsem njihovim družinam zagotavljali sonaravno rabo in inteligentno varčevanje.

  Z drugo generacijo pametnih števcev bo raba električne energije popolnoma drugačna. Z novo tehnologijo in številnimi naprednimi funkcijami boste odjemalci imeli na voljo vrsto inovativnih storitev za svoj, pri čemer bo zajemanje podatkov veliko bolj natančno in redno. S števcem nove generacije boste lahko spremljali porabo v realnem času. Ob večjem zavedanju o svojih navadah boste lahko dodatno prihranili in tako sami prispevali k varstvu okolja.

  Novi števci so inovativno oblikovani ter opremljeni s prikazovalnikom, na katerem boste imeli na voljo vrsto pomembnih informacij. Tako boste imeli boljši pregled na porabo in se boste lažje odločali glede rabe električne energije.

   
 • Družba AcegasApsAmga SpA je pripravila "Načrt namestitve sistema za pametno merjenje 2G" v skladu z operativnimi in zakonskimi specifikacijami, ki jih je Regulativni organ za energetiko, omrežja in okolje (ARERA) določil s sklepoma št. 87/2016/R/eel in št. 306/2016/R/eel z naknadnimi spremembami in dopolnitvami.

  Program zamenjave nizkonapetostnih števcev električne energije se bo začel julija 2022 v Gorici. Zamenjava števcev električne energije se bo izvajala pri odjemalcih na območju občin Trst in Gorica.

  Načrt si lahko ogledate v razdelku Dokumenti.

   
 • V kratkem se bo začel izvajati program obsežne zamenjave števcev, ki ga je pripravila družba AcegasApsAmga S.p.A.

  Zamenjava števca bo napovedana 3 do 7 dni pred menjavo na posebnih plakatih na vhodih v stavbe, v katerih se bo izvedla namestitev pametnega števca druge generacije, z navedbo datuma in časovnega razpona.

  Na dan zamenjave bodo dela opravili izvajalci, ki bodo opremljeni z identifikacijsko kartico:

  • če bo števec dostopen (nameščen na zunanji steni, v tehnični sobi stanovanjske stavbe itd.) in uspešno zamenjan, se bo pustilo obvestilo, da je bil števec zamenjan. Po zaključku zamenjave bo stranka imela dostop do razdelka spletnega portala za stranke, namenjenega zamenjavi elektronskega števca s števcem druge generacije, kjer si bo lahko ogledala oziroma prenesla "poročilo o zamenjavi" z informacijami o datumu opravljene zamenjave in odčitkih odstranjenega števca.
  • Če se zamenjava ne bo mogla izvesti (števec v stanovanju ali v zaprtem zasebnem prostoru brez dostopa), se bo pustilo obvestilo s številko klicnega centra, na katero se je treba obrniti v 15 koledarskih dneh, da se dogovorite za nov termin. Po preteku 15 dni bo družba AcegasApsAmga samostojno določila termin za naslednji poskus zamenjave ter stranko obvestila z dopisom o predvidenem datumu in uri zamenjave.

   V tem primeru bo za zamenjavo števca nujna prisotnost stranke ali njenega pooblaščenca, da se omogoči dostop do števca.

   Ob menjavi števca bo treba za zelo kratek čas prekiniti oskrbo z električno energijo, da se zamenjava lahko varno opravi.

   Ko bo novi merilnik nameščen, bodo zadolženi delavci nastavili in zagnali novega ter vanj vnesli parametre in podatke, ki veljajo za vašo pogodbo, kakor je bilo nastavljeno v prejšnjem števcu. Tako bo dobava električne energije vzpostavljena takoj.

  V skladu s 5. členom Sklepa Uprave št. 105/2021/R/EEL lahko od distributerja v roku 90 dni od datuma zamenjave zahtevate meroslovno preverjanje zamenjanega števca in preverjanje odbirka z zamenjanega števca neposredno od distributerja na strani za prijavo uporabnikov na naslovu www.acegasapsamga.it. Poiščite razdelek za zamenjavo elektronskega števca z merilnikom druge generacije ali pokličite brezplačno telefonsko številko 800.990.220. Meroslovno preverjanje se zaračuna po veljavnem ceniku in se opravi v skladu z veljavnimi predpisi.

  Podrobni program družbe AcegasApsAmga za obsežno fazo (PDFM)

  AcegasApsAmga S.p.A. objavlja program namestitve števcev druge generacije 2G v skladu z zahtevami Sklepa 306/2019/R/EEL - Konsolidirana različica s spremembami in dopolnitvami iz Sklepa 105/2021/R/eel, z naknadnimi spremembami in dopolnitvami.

  Za leti 2022 in 2023 se v skladu s Sklepom 601/2022/R/eel načrt zamenjave naprav šteje za okvirnega in se objavi na portalu družbe AcegasApsAmga S.p.A. vsaj 15 dni pred začetkom prvega meseca, v katerem so načrtovane obsežne zamenjave.

  V priloženem dokumentu s podrobnim program obsežne faze (PDFM) so navedeni:

  • seznam relevantnih območij, opredeljenih v skladu z merilom B točke C-1.01 Priloge B k Sklepu 87/2016/R/EEL, v katerih se bo izvedla množična faza PDFM.
   Za jasno identifikacijo je za vsako zadevno ozemlje navedena občina ali del občine, ki ji pripada, ter ustrezne geografske označbe (dežela in pokrajina)
  • število odjemnih mest za namen meritev in proizvodnih merilnih mest, na katera vpliva množična zamenjava;
  • časovnica predvidenih zamenjav na mesečni ravni z odstotkom števcev (merilnikov), na katere vplivajo dejavnosti.

  Družba AcegasApsAmga S.p.A. objavlja PDFM vsakih šest mesecev.

  V preglednici na spodnji povezavi je prikazan Podrobni program množične zamenjave (PDFM) s podatki o poteku zamenjave.

  PDFM I. polletje 2023 (127 kb - PDF)

  Na zemljevidu na spodnji povezavi je prikazan program Uvedbe merilnikov 2G (PMS2), pripravljen v skladu s funkcionalnimi in zakonodajnimi specifikacijami, ki jih je določil regulativni organ za energetska omrežja in okolje z namenom doseganja stroškovne in splošne učinkovitosti celotnega elektroenergetskega sistema.

  Menjava števcev Gorica – 2023 (45 kb - PDF)

  Dostop do razdelka za stranke

  V skladu s Sklepom 105/2021/R/EEL se je na spletnem portalu vzpostavil razdelek za stranke, kjer lahko dostopate do dodatnih storitev družbe AcegasApsAmga SpA.

  Povezava do posebnega razdelka bo na voljo v kratkem.

   
 • 1. Zakaj moram zamenjati stari števec, čeprav še vedno deluje?

  Zamenjava obstoječih števcev z novimi, tudi če stari delujejo, je potrebna zaradi regulativnih ukrepov.

  Novi števci omogočajo izpolnjevanje zahtev za števce v skladu z zakonskim odlokom 102/2014, s katerim se je prenesla Evropska direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti).

  Novi merilniki namreč zagotavljajo informacije o času porabe električne energije, da se nadgradi energetska učinkovitost, poveča ozaveščenost o navadah uporabnikov pri porabi in se spodbudi konkurenca na področju poprodajnih storitev.

  Z zamenjavo števcev družbe AcegasApsAmga S.p.A. strankam, priključenim na svoja omrežja, zagotavljamo vedno optimalne ravni storitev, pri čemer izkoriščamo priložnosti, ki jih prinašajo novosti na področju merjenja porabe, in je v skladu z evropskimi in nacionalnimi cilji energetske učinkovitosti.

  2. Ali je zamenjava brezplačna?

  Zamenjava je za stranko popolnoma brezplačna.

  Tehnično osebje, ki bo namestilo nov števec, se bo identificiralo z identifikacijsko kartico in ne bo zahtevalo nobenih informacij v zvezi z dobavo energije in ni pooblaščeno za dajanje komercialnih ponudb.

  Če imate pomisleke, lahko identiteto osebja preverite s klicem na brezplačno telefonsko številko 800.990.220.

  3. Ali lahko zavrnem zamenjavo?

  Zamenjave ni mogoče zavrniti. Zamenjava ni odvisna od dobavitelja električne energije, s katerim ima odjemalec sklenjeno pogodbo o dobavi. Treba je namreč opozoriti, da je števec del opreme, ki je v lasti družbe AcegasApsAmga S.p.A., ki je kot koncesionar za distribucijske storitve in izvajalec dejavnosti merjenja električne energije pooblaščena za načrtovanje in izvedbo zamenjave merilnikov v skladu z zakonskimi in podzakonskimi določbami ter pogodbenimi pogoji.

  Družba AcegasApsAmga S.p.A. je začela izvajati infrastrukturni projekt namestitve novih števcev, da bi v celoti upoštevala določbe zakonodajnega odloka 102/2014 in tako odjemalcem zagotovila informacije o času porabe električne energije za spodbujanje energetske učinkovitosti ter večjo ozaveščenost o načinu porabe. Novi števec zagotavlja ažurno sliko dnevnega odjema in porabe, podatke pa si lahko ogledate na zaslonu števca ali jih prenesete na zunanje naprave (npr. pametne telefone ali tablične računalnike).

  4. Kje je nameščen novi števec?

  Novi števec je nameščen na istem mestu, kjer je trenutno nameščen stari števec.

  Čeprav ima novi števec nekoliko drugačno zasnovo kot trenutno nameščeni števec, je popolnoma združljiv z gabariti sedanjega števca prve generacije.

  Posledično na stanovanjskih stavbah ne bo treba izvajati drugih del.

  5. Ali se lahko odločim za namestitev novega števca na drugem mestu, kot je sedanji števec?

  Zamenjava vključuje namestitev novega števca na isto mesto, kjer je bil prvotno nameščen stari števec. Če želi končni odjemalec na lastne stroške namestiti nov števec na drugem mestu, mora za to prodajalcu predložiti posebno zahtevo.

  Za priključna mesta z neaktivno pogodbo pa je mogoče ponudbo zahtevati neposredno od distributerja.

  6. Kako bom obveščen o naslednji zamenjavi?

  Pred zamenjavo števca bo približno 3 do 7 dni prej izdano obvestilo o skorajšnji zamenjavi, v katerem bodo navedeni namen posega, datum in časovni interval ter osnovne informacije o postopku zamenjave, ki so vam na voljo v posebnem razdelku za stranke na spletni strani www.acegasapsamga.it, namenjenem zamenjavi elektronskega števca s števcem druge generacije.

  Če je števec dostopen, se zamenjava opravi brez prisotnosti stranke ali njenega pooblaščenca.

  Če se zamenjava števca opravlja na odjemnem mestu z zagotovljeno neprekinjeno oskrbo, bo družba AcegasApsAmga S.p.A. upoštevala drugačen protokol komunikacije in zamenjave, da se zagotovita neprekinjena oskrba in čim večja učinkovitost. Zato bo odjemalcem z merilniki, ki jih ni mogoče odklopiti, poslano posebno sporočilo ("E03.01.01 M1 BIS Informacije pred zamenjavo - NEPREKINJENA"), v katerem bodo pozvani, naj pokličejo namenski klicni center in se dogovorijo za termin.

  7. Svoje prebivališče imam na drugem naslovu, kako bom obveščen o naslednji spremembi?

  Ker navzočnost stranke pri zamenjavi števca ni nujno potrebna, bo operater števec zamenjal na datum in v časovnem razponu, ki sta navedena v obvestilu o skorajšnji zamenjavi, in sta na voljo v posebnem razdelku na spletni strani www.acegasapsamga.it, namenjenem zamenjavi elektronskega števca s števcem druge generacije. Če posega ni mogoče izvesti, bo družba AcegasApsAmga S.p.A. na naslov stalnega prebivališča poslala obvestilo, v katerem bo stranko pozvala, naj se dogovori za nov termin s klicem v namenski klicni center.

  8. Kako bo potekala zamenjava števca?

  Zamenjava vključuje:

  • odklop števca iz električnega omrežja in odstranitev
  • namestitev novega števca
  • programiranje novega števca in ponastavitev podatkov o dobavi
  • preverjanje pravilnega delovanja števca in ponovna vzpostavitev priključka odjemalca na električno omrežje

  Zamenjava in dejanski odklop celotnega napajanja trajata približno 15 minut.

  9. Kako bo potekala zamenjava števcev brez prekinitve?

  Ker bo v vsakem primeru treba začasno prekiniti dobavo električne energije, bo družba AcegasApsAmgaS.p.A. uporabila drugačen postopek obveščanja in izvedbe, da se nevšečnosti čim bolj omejijo in se zagotovi čim večja učinkovitost. Zato bo strankam z merilniki, ki jih ni mogoče odklopiti, poslano posebno sporočilo, v katerem bodo pozvane, naj pokličejo poseben klicni center in se dogovorijo za sestanek.

  10. Kako lahko preverim, ali je bil števec zamenjan?

  Stranka bo o zamenjavi obveščena z obvestilom, ki bo postavljeno na vidnem mestu in bo na njem naveden izid poskusa zamenjave. Poleg tega pa si lahko na spletnem portalu www.acegasapsamga.it v posebnem razdelku, namenjenem zamenjavi elektronskega števca s števcem druge generacije, v razdelku za stranke ogledate "poročilo o zamenjavi", ki vsebuje naslednje informacije:

  • datum izvedbe zamenjave;
  • odčitki z odstranjenega števca


  11. Kaj moram storiti, da zahtevam meroslovno overitev merilnika?

  V skladu s 5. členom Sklepa Uprave št. 105/2021/R/EEL lahko od distributerja v roku 90 dni od datuma zamenjave zahtevate meroslovno preverjanje zamenjanega števca in preverjanje odbirka z zamenjanega števca neposredno od distributerja na strani za prijavo uporabnikov na naslovu www.acegasapsamga.it v posebnem razdelku za zamenjavo elektronskega števca z merilnikom druge generacije. Meroslovno preverjanje se zaračuna po veljavnem ceniku in se opravi v skladu z veljavnimi predpisi.

  12. Če nisem prisoten pri zamenjavi števca, kako lahko preverim odčitke, opravljene ob zamenjavi števca?

  V posebnem razdelku na spletni strani www.acegasapsamga.it, namenjenem zamenjavi elektronskega števca s števcem druge generacije, si boste lahko ogledali fotografije prikazovalnika starega števca ob zamenjavi

  13. Kako se obdelujejo podatki o novih števcih?

  Družba AcegasApsAmga S.p.A. pridobiva le podatke, ki so nujno potrebni za izvajanje dejavnosti v zvezi s priključitvijo, distribucijo in merjenjem električne energije. Družba AcegasApsAmgaS.p.A. te podatke sporoči samo subjektom, ki jim jih je dolžna posredovati po zakonu ali pristojnih organih, in sicer izključno z uporabo metod in poti, ki jih omogoči regulativni organ za energijo, omrežja in okolje.

  14. Kje lahko prenesem kratek vodnik po glavnih funkcijah novega števca?

  V posebnem razdelku na spletni strani www.acegasapsamga.it, namenjenem zamenjavi elektronskega števca s števcem druge generacije, lahko najdete kratka navodila z opisom funkcij novega merilnika.

  V priročniku je opisana struktura menija za vpogled v števec (informacije o pogodbi, odčitavanje odjema, odčitavanje vhoda in krivulja obremenitve za določeno obračunsko obdobje, odčitavanje moči itd.) in prikazan pomen prikazov na zaslonu, s podrobnostmi in vsebino.

  15. Na koga se lahko obrnem za več informacij?

  Za vsa vprašanja in/ali informacije se lahko obrnete na klicni center s stacionarnega ali mobilnega telefona na brezplačni številki 800 990 220 od ponedeljka do petka od 8.00 do 22.00 in ob sobotah od 8.00 do 18.00.

   
 • Načrt namestitve novih števcev je bil predstavljen na javnem dogodku 14. septembra 2021. 

   
 • V tem razdelku si boste lahko prenesli naslednje dokumente: Načrt namestitve sistema za pametno merjenje 2G (PMS2), Podrobni načrt množične zamenjave in posodobitve (PDFM) ter kratek opis osnovnih funkcij novega števca 2G.

   
 
Lo sviluppo sostenibile nel Gruppo Hera
 
Lo sviluppo sostenibile nel Gruppo Hera
 
 
Economia circolare
 
economia circolare
 
 
Aggiungere valore
 
aggiungere valore
 
 
 
La #raccoltadifferenziata a #barcola per continuare a proteggere l'#ambiente e ...
Rifiuti ingombranti? Veniamo a prenderli noi! Chiama il Servizio Clienti ...
Innovazione da oltre un secolo]
A #Trieste l’#acqua nelle case arrivň ...
Quante #mascherine troviamo per terra! Per la tua #salute, per ...